برای پرکردن خلأ نهادهای دموکراتیک

توسعه؛ چاره‌ی سعودی‌ها

ماجرای پیچیده‌ی خاورمیانه از قرن‌ها پیش از انعقاد قرارداد سایکس- پیکو آغاز شد. به گواه بسیاری از اسناد تاریخی، تمدن بشری در کرانه رودهای پرآب و خروشان خاورمیانه شکل گرفت و از همین رو، همواره این منطقه از جهان برای بازیگران فعال در آن و حتی فراتر از آن، جذابیت‌های زیادی داشته است؛ اما اوج مداخلات خارجی برای تغییر چهره‌ی خاورمیانه از سال ۱۹۱۶ و با نقش‌آفرینی بریتانیا و فرانسه شکل‌ گرفت.

فاصله نجومی طرح‌های سعودی با مفهوم واقعی توسعه

خاورمیانه و خلیج‌فارس از معدود مناطق جهان به شمار می‌آیند که هنوز از ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها به خوبی استفاده نشده و فاصله زیادی بین ظرفیت‌های بالقوه و ظرفیت‌های بالفعل آن‌ها وجود دارد که هرگونه سرمایه‌گذاری را سود‌آور می‌کند؛ ضمن این‌كه این مناطق به‌عنوان سرزمین‌های دارای ذخایر مهم انرژی شناخته می‌شوند.

فریدون مجلسی در گفت‌وگو با پیشران توسعه:

نظامی‌گری عربستان مانع توسعه است

یکی از راه‌های کاهش وابستگی کشورهای خاورمیانه که از منابع سوخت فسیلی برخوردارند و اقتصادشان تا حد زیادی به این منابع وابسته‌ است، حرکت رو به جلو در دانش روز و استفاده از علم و تکنولوژی برای جایگزینی راه‌هایی مانند استخراج نفت است که بالاخره روزی به اتمام خواهد رسید.