برات قنبری؛مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری

همکاران! من متهمم

سخن گفتن در مورد برنامه‌ی ششم توسعه، بدون حضور برات قنبری به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان تدوین آن، قطعا ناقص خواهد ماند. فردی که تقریبا در حوزه‌ی فاوا، نامش با برنامه‌ریزی و بودجه سال‌هاست عجین شده و تقریبا در تمامی برنامه‌های توسعه‌ی کشوری حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ادوار گذشته حضور پر رنگی داشته است.

گزارش گفت و گوی تصویری با مهدی پازوکی، اقتصاددان:

ورود فناوری اطلاعات و تکنولوژی هزینه‌های توسعه را کاهش می‌دهد

مهدی پازوکی اقتصاد‌دانی است که سال‌ها در مهمترین نهاد برنامه‌ ریزی ایران یعنی سازمان برنامه و بودجه به فعالیت پرداخته است. او در گفت و گویی تصویری، بر اهمیت توسعه و برنامه ریزی دقیق فناوری اطلاعات تاکید دارد. او معتقد است ورود فناوری اطلاعات به بخش‌های مختلف ساختار کشور به خصوص بخش‌های اقتصادی هزینه‌های توسعه را کاهش می‌دهد. چرا که فناوری اطلاعات اجازه دخالت کمتری به افراد حقیقی در روندها می‌دهد.

نگاهی به برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری ارتباطات

ماموریت های پنهان برنامه ششم

در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،سه ماده 67،68 و 69 به طور مستقیم به حوزه IT و ICT اشاره دارد.این سه ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می کندیا به این وزارتخانه اجازه می دهدتا اقدامات لازم را برای حضور موثر ایران در بازارهای منطقه یا توسعه زیر ساخت های ازتباطی کشور را به عمل آورد.

بررسی نقش برنامه‌ریزی در تحقق توسعه

توسعه ای که از پهنای اینترنت می گذرد

مطالبه مشخص و عیان تمامی اعتراضات و اعتصاب ها، اقتصادی و معیشتی است اما در نهایت به مطالبه ای سیاسی و نهایتا ساختار شکنانه تبدیل می شود. تغییر ماهیت اعتراضات نه به دلیل تغیر مطالبات معترضان بلکه فساد اداری و اقتصادی است که به فساد سیاسی و به نهاد های حاکمیتی بر می گردد. در زمانی که نهادهای مدنی و رسانه ای نقش نظارتی خود را نمی توانند ایفا کنند واکاوی انحصار ها، عدم شفافیت های اقتصادی، پاسخگو نبودن ها و نحوه توزیع قدرت سیاسی باعث حاشیه امن برای فساد خواهد شد.

بهمن برزگر، مدیر اجرایی طرح بیمه سلامت

برنامه بی ضمانت اجرا، در حد انشا باقی می ماند

شمار پرونده های توسعه برای رسیدن به قله های منطقه ای و جهانی، به عدد شش رسیده است. قانون برنامه ششم توسعه پایان بندی برنامه های بالادستی ایران در قرن چهاردهم شمسی و دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی است.

فراز و نشیب فاوا در برنامه‌ها

فاوا در برنامه ششم توسعه

برنامه‌ی پنج‌ساله ششم توسعه با هدف تمرکز بر رفع مشکلات و توسعه‌ی کشور شکل گرفت و تقریباً برای اولین‌بار در دوران تدوین برنامه‌های پنج‌ساله بخشی مجزا را به ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داده است.

رمضانعلی سبحانی فر

بخش خصوصی می تواند پهنای باند وارد کند

رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس و رییس کمیته‌ی ICT مجلس دهم تأکید دارد وزارت ارتباطات در زمینه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی قدم‌های بزرگی برداشته است.

حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ی ششم توسعه :

برخی نمی خواهند شفافیت ایجاد شود

برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه اگرچه با صرف هزینه و وقت بسیار به وجود می‌آیند تا نقشه‌ی راهی در جهت پیشرفت، توسعه و سیاست‌گذاری در کشور باشند، اما معمولاً کم‌تر اهداف مد نظر را محقق می‌کنند.

علی‌اکبر کریمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی :

یکی از مهم ترین فواید اجرای دولت الکترونیکی بحث شفافیت است

بحث اجرای دولت الکترونیکی یکی از موارد مورد ‌تأکید در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه است. علی‌اکبر کریمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر لزوم اجرای دولت الکترونیکی لازمه‌ی پیشرفت آن را در راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات می‌داند.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

سرمایه‌گذاری خارجی خود تحریم‌شکن است

اجرایی شدن عملکرد الکترونیکی دولت از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی چهارم، پنجم و ششم توسعه مورد توجه سیاست‌گذاران در کشور قرار داشته است.

دبیر سابق شورای برنامه ریزی فاوا در برنامه ششم توسعه:

قانون، ضمانت اجرای برنامه ششم توسعه است

بررسی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون درنظر گرفتن زیرساخت های موجود و اقدامات لازم برای توسعه زیرساخت در این بخش امکان پذیر نیست.