مناظره میان اعضای گرمابه و گلستان سازمان نظام صنفی؛

تغییر نگاه و زمزمه‌های امیدواری

مناظره میان سهیل مظلوم و محمدحسن مقدم‌فر را شاید بتوان عنوان تاریخ شفاهی بر آن گذاشت. مناظره‌ای که از ابتدای تاسیس سازمان تا لحظه فعلی در آن مورد واکاوی قرار گرفت و از سوی دو دیدگاهی که نشان همویی نداشتند بررسی شد.

حمیدرضا قمی، دبیر سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای:

نصر، چوب ارتباط حداقلی با دولت را خورده است

حمیدرضا قمی، عضو سابق هیئت مدیرۀ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص فعالیت این سازمان می‌گوید: تمام تشکل‌های صنفی در کشور ما با چالش‌هایی مواجه هستند که باعث کندی فعالیت‌ این تشکل‌ها در عرصۀ عمل می‌شود. اولین و مهم‌ترین چالشی که تشکل‌های صنفی دچار آن هستند این است که مشروعیت و قدرت آن‌ها بر‌اساس وابستگی به یک سیستم دولتی سنجیده می‌شود.

رییس اولین دوره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و کشور:

کسی از این انشعاب‌ها سود نمی‌برد

امیرحسین سعیدی نائینی، رییس اولین دوره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و کشور و مدیرعامل شرکت گام‌الکترونیک است. در زمان ریاست او سازمان نصر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود و او بزرگ‌ترین چالش آن دوران را با عبدالمجید ریاضی، دبیر وقت شورای عالی فناوری اطلاعات کشور داشت.

رییس هیأت مدیره‌ی انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری ایران:

امیدی به بهبودی تشکیلات سازمان نصر ندارم

فرهاد الیشایی، رییس هیأت مدیره‌ی انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری ایران یا همان «آشنا»ست. او همچنین از اعضای قدیمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. الیشایی و جمعی از هم‌فکران او چندی پیش بر آن شدند انجمنی به نام آشنا را تأسیس کنند و دلیل اصلی آن‌ها برای این کار، وجود مشکلات متعدد در ساختار و عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که از نگاه آن‌ها غیرقابل‌حل به نظر می‌رسید.

نایب رییس انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری ایران:

«آشنا» یک انجمن موازی نیست

بیش از یک سال است که «آشنا» یا همان انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری شکل گرفته است. انجمنی که با انتقادهای فراوانی از سوی برخی از اعضای قدیمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روبه‌رو بوده است. با این حال جمعی از شرکت‌های نرم‌افزاری بر آن شدند این انجمن را تشکیل دهند و در نهایت به هدف خود رسیدند.

محمدرضا حدادی، عضو هیات مدیره ی نظام صنفی رایانه ای:

نظام صنفی تاثیری بر بهبود فضای کسب و کار نداشته

محمد‌رضا حدادی، با وجود جوان بودن از فعالان باسابقه‌ی صنعت IT و ITC است. او در آخرین انتخابات نظام صنفی توانست وارد هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی شود. او می‌گوید: «مشکلات موجود برای برطرف کردن موانع پیش‌ِروی نظام صنفی با حضور یک نفر یا دو نفر در هیأت‌رئیسه ممکن نمی‌شود. باید جنگید، این‌قدر جنگید و داد زد و دیگران را با خود همراه کرد تا موفقیت حاصل شود».