test تزریق نوآوری به اقتصاد

«ايده اصلي اين طرح اين است که نوآوري را در مرکز اقتصاد چين تحقق بخشد»؛ اينها را آلبرتو پرو کيني، محققي که درباره برنامه چين 2025 مطالعه کرده است، در برنامه اينترنتي نسل آينده مي‌گويد. او درباره جاه‌طلبانه‌بودن برنامه چيني‌ها مي‌گويد: چيني‌ها بارها نشان داده‌اند توانايي به‌دست‌آوردن نوآوري‌ها را دارند و براي رسيدن به اين هدف، زير‌ساخت‌هاي مناسب را فراهم کرده‌اند. کيني معتقد است بازرگاني ديجيتال، فين‌تک و بيگ‌ديتا‌ها محور‌هايي اساسي هستند که چيني‌ها متناسب با سرمايه‌گذاري‌هاي کلان خود، نقش تازه‌اي در جهان پيدا خواهند کرد.

 

پیشنهاد پیشران توسعه به شما : فناوری، سوژه جدید تقابل اژدهای زرد و عقاب طلایی