برنامه ای در یک قدمی هدف
برنامه ششم توسعه زیر ذره بین فناوری اطلاعات
برنامه ای در یک قدمی هدف
تحولات و ضرورت توسعه، برنامه ریزی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بیش از گذشته واجد اهمیت کرده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه توسعه...
بی اعتمادی های زیان بار
تصویری سراسرنما از نظام صنفی رایانه ای ایران
بی اعتمادی های زیان بار
صنعت IT و ICT به واسطه توسعه آن در سال های اخیر در کشور و همچنین تحولات سریع آن؛ ترکیبی پیچیده و متنوع از بازیگران و ذی نفعان این صنعت را پدید...
امیدی برای نوشیدن آب
فاوا،بحران آب،کشاورزی و زیست بوم اقتصادی
امیدی برای نوشیدن آب
کشاورزی در ایران بالاترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده است. با بالا گرفتن بحران آب در ایران ، نحوه ی مصرف آب به موضوعیتی جدید بدل شده است....
پس ران توسعه
بفرمایید به ضیافتی باور نکردنی!باورش خواهید کرد
پس ران توسعه
خود را در میانِ نشریه‌ای پر از سروصدای فناورانه و سخن‌های بزرگ، تراژدی‌وار، در حال فعالیت و هدفمند، جا کرده‌ایم، نخست به التماس، تقاضای تورقی هرچند...
شماره یک