ساخت چین 2025
انتخاب‌های سخت اژدهای زرد
ساخت چین 2025
برنامه ده ساله چین برای ارتقای صنعت و فناوری در این کشور از سال ۲۰۱۵ آغاز شد. چینی‌ها تلاش می‌کنند با توسل به این طرح قله‌های فناوری را فتح کند.
قضاوت وارونه
فوتبال به سبک دیگر
قضاوت وارونه
با بررسی هر یک از ارکان ورزش فوتبال، می‌توان شاهد حضور تکنولوژی بود و از قضا کسانی که این هم‌نشینی را درک نکرده‌اند، بی‌شک نمی‌توانند ورود به...
بی‌سرزمین‌تر از باد
مروری بر تمام جدال‌ها بر سر تلویزیون‌های تعاملی
بی‌سرزمین‌تر از باد
چاق، پیر، فرتوت و ناتوان، توصیفات آشنایی است که مصنوع انحصار با خود به همراه می‌آورد. گویی این سرنوشت محتوم بازاری است که گرفتار انحصار شده است.
پسران توسعه
بفرمایید به ضیافتی باور نکردنی!باورش خواهید کرد
پسران توسعه
راه رفتن در مرز واقعیت و خیال در سینمای مارول، نقش تکنولوژی در ساخت و ماهیت سینما، قصه‌هایی از آینده و ماجراجوی هایی خان پیتو در زمین مسابقه...
شماره دوم