پدیدهی روز جهان، بیشک، امروز تا اطلاع ثانوی، اَبَرصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است و خواهد بود. ستون مسلمی که بدون هیچ اغراق و بزرگنمایی، موتور محرک و عملا، اصلِ حاکم بر نگاه جهانی انقلاب چهارم صنعتی است. یگانگی این اَبَرصنعت از منظری که در تمامی زوایای عملیاتی و اقتصادی صنایع دیگر، نقش کلیدی ایفا کرده، هم جعبهی ابزار صنایع شده و هم به صورت گسترده، چرخهی اقتصادی و اجرایی آنان را دچار تغییرات، اصلاحات و بهینهسازیهای جدی کرده است، باورنکردنی و البته کتمانناپذیر است. شهامت وصفناشدنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث شده، جایگاه خود را از یک همیار، به هسته مرکزی در کلیهی صنایع تعمیم داده و به صورت مشخص، در این سالها و البته ادوار آینده، به چارچوب راهبرانهی همه، به معنای کاملِ کلمه تبدیل شود. فراموش نباید کرد که در ابتدای حضور نه چندان قدیمی،اطلاعرسانی سریع از وضعیتهای جاری به عنوان عامل شفافیت عملیاتی در تمامی عرصههای زیستبوم اقتصادی کلان جهان، نخستین دستیافت این صنعت تاثیرگذار به شمار میآمده است. اما، سرعت نوآوری در تلفیق آن با دیگر صنایع، باعث تبدیل شدن آن از صنعت به اَبَرصنعت و تصمیمسازی بلامنازع در سالهای آینده شده است. موضوعی که قطعا فرصتی استثنایی است و باید بسیار جدی گرفته شود. این روند سریع، گرچه نگرانی ایجاد وارونگی در اقتصاد را در بخشی از تئوریهای مرسوم آیندهنگر پدید آورده، لیکن در تئوریهای غالب، گسترش غیرقابل وصفی در اشتغالزایی، گسترش صنعتی و بسط اقتصادی را نوید میدهد. دو نگاه کاملا متضاد که به هرحال از چشمان هرکدام، نمیتوان از سرآمدی اَبَرصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چشمپوشی کرد.

باور این امر نیاز امروز ایران در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است. نگاهی که باید بر بستر عبور محتاطانه بنا نهاده شده، گذر از آن را اجتنابناپذیر، برنامهگرا، هدفمند و البته قطعی تصویر کند.

«پیشران توسعه»، تلاش خواهد کرد، با بضاعت اندک خود، هدایتگری هوشمند در این عرصه باشد؛ عرصهای که، در مسیر انقلاب چهارم صنعتی جهان گام برداشته، لیکن با توجه به جایگاه خاص اقتصاد ایران، مقصد بسیار مهمجایگزینی اَبَرصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت پیر و خسته نفت، در افزایش تولید ناخالص ملی را هدف قرار داده است.

 

صاحبامتیاز و مدیرمسوول: بهنام ولیزاده

سردبیر: محمداسماعیل حقپرست

دبیر تحریریه: حبیب آرین

 

 

ویراستار: انوشه دربندی

گرافیک

مدیرهنری: هدایت سوخَکیان

صفحهآرایی: مهدی هدهدی

اینفوگرافی: وحید غفاری

طراحی کمیک: محمدرضا ثقفی

تصویرسازی: فربد بحرالعلومی، مژگان نوروزی

 

سرویس عکس

دبیر عکس: احسان رافتی داریان

عکاسان: وحید شیخی، ساناز دریایی، شایان مهرابی

 

گروه فضای مجازی

دبیر: صدرا جعفرپور

سایت: ساره کامیاب

شبکههای اجتماعی: نگار کبیر، فاطمه صادقی

تهیه و تدوین ویدیو: شاهین عدالتلاری

 

آگهی و بازرگانی: فاطمه شهبازی

اشتراک: سولماز فاطمی، سپیده قمریفر

 

چاپ و لیتوگرافی: چاپخانه هنر آفاق

 

آدرس: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه یکم، پلاک 5

تلفن: 88744453 - 021

امور مشترکین: 9757 163 0935

آگهی و بازرگانی: 4345 478 0912

 

 

اطلاعات تماس

تلفن : 88739518-021

فکس : 02188173122-02188754455

ایمیل : info[@]ptmag[.]ir

آدرس : تهران-خیابان سرافراز-کوچه یکم-پلاک 5